Tak naprawdę nie ma ani pozytywnych ani negatywnych informacji, to jest tylko znaczenie jakie im nadajemy. Czy coś jest dobre, czy złe zależy od naszej percepcji i świadomości. Informacja sama w sobie jest zawsze neutralna, reszta to tylko nasz stosunek do niej

22
STY
2018

Nowy znak jakości

Z radością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż nasza firma po przeprowadzonym audycie działalności otrzymała nowy znak jakości potwierdzający, iż stosujemy najwyższe standardy zebrane w ramach Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych w ramach świadczonych usług rozwojowych – dotychczas szkoleniowych, a od momentu otrzymania nowej wersji znaku również doradczych (konsulting, mentoring, coaching, itp.). To kolejny krok w konsekwentnym rozwoju naszej firmy.


01
GRU
2017

Cykl kolejnych 3 spotkań na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

25
LIS
2017

Certyfikat trenera efektywnego biznesowo przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, iż Dariusz Pierzak uzyskał certyfikat trenera efektywnego biznesowo przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Rozwoju w ramach projektu.

Wprowadzenie Standardu HRD BP ma zapewnić przedsiębiorstwom, żeby projekty szkoleniowo-rozwojowe przynosiły realną wartość biznesową, a nie stanowiły tylko kosztu w działalności firmy.
Ma też umożliwić przedsiębiorstwom, dla których ważniejsza jest efektywność biznesowa szkolenia niż sama atrakcyjność realizacji zajęć na sali, znalezienie na rynku szkoleniowym takich trenerów i takich firmy szkoleniowych, które potrafią sprostać takiemu wyzwaniu.


19
WRZ
2017

Kolejne 3 projekty przygotowane przez naszą firmę uzyskały dofinansowanie!

Rozstrzygnięty został kolejny konkurs na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce. 3 projekty, w których opracowanie byliśmy zaangażowani otrzymały dofinansowanie. Dzięki naszej pomocy w 3 gminach powstaną nowe miejsca dla maluchów. Łącznie utworzonych  zostanie 105 nowych miejsc na łączną kwotę ponad 2 mln zł.


07
WRZ
2017

Pieniądze dla małopolskich firm na targi i rozwój działalności na rynkach zagranicznych

30 września br. rusza nabór projektów w ramach konkursu 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i wsparcie umiędzynarodowienia ich działalności poprzez wejście na nowe rynki.

Myślisz o rozwoju własnej firmy i wejściu na rynki zagraniczne? A może chcesz zwiększyć swój udział w rynku na którym już działasz i pozyskać nowych klientów?

Ten konkurs to najlepszy sposób na pozyskanie środków na realizację Twoich planów rozwoju firmy za granicą i ograniczenie związanych z tym barier.

Wykorzystaj tą szansę.

Zapraszamy do kontaktu. Chcemy wspierać rozwój polskich firm na rynki zagraniczne.


25
SIE
2017

Członkostwo w Stowarzyszeniu Mentorów PROMENTOR

Z przyjemnością informujemy, iż Dariusz Pierzak – właściciel firmy został członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub sami są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy działając w zakresie rozwoju naukowego i edukacji.


13
LIP
2017

Projekt „Trampolina do przyszłości”

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż złożony przez nas w partnerstwie z firmą Interkadra Sp. z o.o. projekt Trampolina do przyszłości znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


13
LIP
2017

Projekt „Z POWER-em w przyszłość!”

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż projekt naszego klienta – Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Z POWER-em w przyszłość! znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


03
LIP
2017

Członkostwo w SKiTZ Matrik

Z przyjemnością informujemy, iż Dariusz Pierzak – właściciel firmy został członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.


20
CZE
2017

Kolejny nasz projekt na liście rankingowej

Projekt „Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne”


31
MAJ
2017

Otrzymaliśmy powtórnie znak jakości MSUES

Z radością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż nasza firma po przeprowadzonym audycie działalności otrzymała powtórnie znak jakości potwierdzający, iż stosujemy najwyższe standardy zebrane w ramach Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych.


17
MAJ
2017

Pieniądze na szkolenia dla firm!

Informujemy, iż 4 maja br. rozstrzygnięty został długo oczekiwany przez przedsiębiorców konkurs na operatora systemu, w ramach którego sami przedsiębiorcy i zatrudnieni przez nich pracownicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Oznacza to, iż niebawem uruchomione zostanie blisko 70 mln PLN, które małopolscy przedsiębiorcy ze sektora MŚP będą mogli przeznaczyć na szkolenia i rozwój.


17
KWI
2017

Informujemy, iż nasza firma została członkiem Związku Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan (www.zpuris.org.pl).


04
KWI
2017

Pragniemy poinformować, iż Dariusz Pierzak – właściciel firmy został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej na Wiceprezesa Zarządu tej Izby na 4 – letnią kadencję. Firma jest członkiem Izby od 2015 r. Wybór do Prezydium Zarządu Izby to z jednej strony docenienie dotychczasowej pracy w Izbie na rzecz jej rozwoju, ale przede wszystkim odpowiedzialność za dalszy jej rozwój i wzmacnianie jej pozycji dla reprezentowania interesów przedsiębiorców.


29
MAR
2017

Pragniemy poinformować, iż Dariusz Pierzak – właściciel firmy został zaproszony do udziału w pracach Rady Przedsiębiorczości powołanej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice. Zaproszenie do pracy w Radzie jest konsekwencją docenienia jego wkładu w rozwój gospodarczy gminy i regionu i stanowi jednocześnie zaproszenie do dalszej pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków do tego poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze.


21
MAR
2017

Umowa INTER-ZOO podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego INTER-ZOO na rynkach europejskich”.


16
MAR
2017

InnoNeuro Pharm czyli 190mln złotych dla Przedsiębiorców i Konsorcjów Przedsiębiorstw !!!

Do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można aplikować jeszcze do 7 kwietnia 2017 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.


03
MAR
2017

Dofinansowanie na tworzenie żłobków

W całej Polsce spora cześć środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2010 będących w dyspozycji samorządów została przeznaczona na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekty na tworzenie nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych czy zapewnienie opieki przez dziennego opiekuna są dofinansowane w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego..


22
GRU
2016

Zakończyliśmy pierwszy etap wparcia w projektach aktywizacyjnych „Siła kompetencji” i „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje na założenie własnej firmy w łącznej kwocie ponad 2,5 mln zł otrzymało 111 osób. Nasze wsparcie objęło łączeni 576 h szkoleń, 144 h doradztwa grupowego, 1280 h doradztwa indywidualnego przygotowujących do napisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia firmy. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność przeprowadzonych szkoleń i wsparcia doradczego (średnia ocena 4,8 w skali oceny od 1 do 5), a ich wybrane opinie wyrażone w ankietach: „świetnie przygotowane szkolenia, bardzo pomocne przy rozpoczęciu działalności”, „Fantastyczne szkolenie”, „duża charyzma prowadzącego, duża wiedza, przekazana w interesujący sposób” stanowią dla nas najlepsze podziękowanie za współpracę.
Życzymy powodzenia w realizacji celów biznesowych. W drugim etapie realizacji projektu będziemy wspierać nowopowstałe firmy w realizacji ich strategii biznesowych poprzez szkolenia i doradztwo.


13
GRU
2016

Zrealizowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego cykl pierwszych trzech z sześciu zaplanowanych spotkań informacyjno – szkoleniowych z zakresu „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków EU”. Uczestnikami spotkań byli potencjalni Beneficjenci aplikujący o środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Celem spotkań było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad i wymogów sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych w projektach dofinansowanych ze środków unijnych oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu analizy. W trzech spotkaniach informacyjnych uczestniczyło łącznie ok. 150 osób. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność szkoleń (wyniki z ankiet oceniających 4,5 w skali 1-5) wskazując zarazem zapotrzebowanie na dalsze szkolenia rozwijające kompetencje uczestników w przedmiotowych zagadnieniach.


01
MAJ
2016

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. realizację bliźniaczego do realizowanego w latach 2012 – 2014 r. projektu „Siła kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podobnie jak wtedy wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych, osób w okresie wypowiedzenia, osób zagrożonych utratą pracy. Jest to podobnie jak wtedy największy tego typu projekt realizowany obecnie w Małopolsce, którego budżet wynosi 4 mln PLN. Wsparciem objętych będzie 135 osób, które dzięki wsparciu środków unijnych będą otrzymywać dotacje na zakładanie działalności gospodarczych lub będą odbywać staże i znajdować zatrudnienie w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
Celem naszej firmy jest ponownie wsparcie merytoryczne – poprzez cykl szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – przygotowujące uczestników projektu do otwierania swoich firm.


01
KWI
2016

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Interkadra Sp. z o.o. realizację bliźniaczego do realizowanego w latach 2012 – 2014 r. projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podobnie jak wtedy wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych, osób w okresie wypowiedzenia, osób zagrożonych utratą pracy. Jest to podobnie jak wtedy największy tego typu projekt realizowany obecnie w Małopolsce, którego budżet wynosi 5 mln PLN. Wsparciem objętych będzie 200 osób, które dzięki wsparciu środków unijnych będą otrzymywać dotacje na zakładanie działalności gospodarczych lub będą odbywać staże i znajdować zatrudnienie w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
Celem naszej firmy jest ponownie wsparcie merytoryczne – poprzez cykl szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – przygotowujące uczestników projektu do otwierania swoich firm.


30
WRZ
2015

Przeprowadziliśmy kolejne już szkolenie w ramach uruchomionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pilotażowego projektu Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. Nasza firma zrealizowała tym razem szkolenie „Od pomysłu do projektu – warsztaty projektowe w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020” dedykowane dla pracowników firmy Biznes, Innowacje, Szkolenia s.c.. W szkoleniu, które obejmowało 16h uczestniczyło 14 osób. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie ze standardami MSUES i otrzymało bardzo wysoką ocenę uczestników (4,8 w skali 1-5).
Łącznie w ramach pilotażu zrealizowaliśmy 968 osobogodzin szkoleń i tyle samo bonów szkoleniowych zostało wykorzystane przez firmy uczestniczące w pilotażu na szkolenia w naszej organizacji. Byliśmy jedną z firm szkoleniowych, która w pilotażu zrealizowała największą ilość bonów w ramach przeprowadzonych szkoleń.


06
WRZ
2015

Przeprowadziliśmy kolejne szkolenie w ramach uruchomionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pilotażowego projektu Podmiotowe Finansowanie Kształcenia. Nasza firma zrealizowała szkolenie „Realizacja projektów nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis” dedykowane dla pracowników firmy Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. oraz Biznes, Innowacje, Szkolenia s.c.. W szkoleniu, które obejmowało 24h uczestniczyło 14 osób. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie ze standardami MSUES i otrzymało bardzo wysoką ocenę uczestników (4,8 w skali 1-5).


30
CZE
2015

Zakończyliśmy realizację projektu „Siła kompetencji” realizowanego w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. w Ramach tego projektu otwartych zostało 41 firm. Nasze wsparcie objęło 144 h szkoleń, 45 h doradztwa grupowego, 275 h doradztwa indywidualnego przygotowujących do napisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia firmy oraz ponad 200 h doradztwa biznesowego na etapie prowadzenia firm przez beneficjentów projektu. Uczestnicy projektu (przedsiębiorcy) znów bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń i doradztwa, które prowadzili trenerzy będący praktykami w tych dziedzinach (4,8 w skali 1-5).


30
WRZ
2014

Zakończyliśmy realizację projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” realizowanego w partnerstwie z Interkadra Sp. z o.o. w Ramach tego projektu otwartych zostało 117 firm. Nasze wsparcie objęło 648 h szkoleń, 135 h doradztwa grupowego, 675 h doradztwa indywidualnego przygotowujących do napisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia firmy oraz ponad 550 h doradztwa biznesowego na etapie prowadzenia firm przez beneficjentów projektu. Dużą wartością projektu jest to, iż zakładane firmy reprezentują bardzo różnorodne branże. Uczestnicy dzięki kontaktom, które zostały nawiązane z trakcie projektu mogą rozwijać swoje biznesy i budować ich wartość w perspektywie długoterminowej. Uczestnicy projektu (przedsiębiorcy) bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń i doradztwa, które prowadzili trenerzy będący praktykami w tych dziedzinach (4,8 w skali 1-5).


26
MAJ
2014

Z radością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż nasza firma jako jedna z pierwszych w Małopolsce (certyfikat nr 16) otrzymała znak jakości potwierdzający, iż stosujemy najwyższe standardy zebrane w ramach Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. Znaleźliśmy się tym samym w wąskim gronie firm, które we wszystkich obszarach swej działalności i we wszystkich aspektach związanych z rozwojem ludzi i firm stosują najlepsze zasady i praktyki szkoleniowe. Jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że nasza praca została doceniona i a wymiernym tego efektem jest poniższy certyfikat.

Zobacz certyfikat


15
MAR
2014

Zrealizowaliśmy w ramach projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” II edycję kursu „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” obejmującego również 64h. Kurs ukończyło 14 osób. Podobnie jak w pierwszej edycji uczestnicy również bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny kursu i jego organizację (4,9 w skali 1-5)


01
MAR
2014

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. realizację projektu „Siła kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu podobnie jak realizowanego równolegle projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych, osób w okresie wypowiedzenia, osób zagrożonych utratą pracy. Jest to kolejny tego typu projekt realizowany przez naszą firmę w Małopolsce, co świadczy o wysokiej ocenie merytorycznej dotychczas zrealizowanych szkoleń i doradztwa. Wsparciem objętych będzie ponad 120 osób, które dzięki wsparciu środków unijnych będą otrzymywać dotacje na zakładanie działalności gospodarczych lub będą odbywać staże.
Celem naszej firmy jest znów wsparcie merytoryczne – poprzez cykl szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – przygotowujące uczestników projektu do otwierania swoich firm.


01
PAŹ
2012

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Interkadra Sp. z o.o. realizację projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych, osób w okresie wypowiedzenia, osób zagrożonych utratą pracy. Jest to największy tego typu projekt realizowany w Małopolsce, którego budżet wynosi blisko 10 mln PLN. Wsparciem objętych będzie ponad osób, które dzięki wsparciu środków unijnych będą otrzymywać dotacje na zakładanie działalności gospodarczych lub będą odbywać staże. Celem naszej firmy jest wsparcie merytoryczne – poprzez cykl szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej – przygotowujące uczestników projektu do otwierania swoich firm.


01
PAŹ
2012

Zrealizowaliśmy w ramach projektu „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” I edycję kursu „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych” obejmującego 64h, którego celem było przygotowanie jego uczestników do pracy w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, przygotowywania biznesplanów, wdrażania projektów, zarządzania nimi i ich rozliczania oraz ewaluacji i przechodzenia procedur kontrolnych. Kurs ukończyło 15 osób. Szczegółowy i dopasowany do potrzeb uczestników program pozwolił im nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji potencjalnych możliwości ubiegania się o dofinansowanie, przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wdrażania i zarządzania projektami. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny kursu i jego organizację (4,8 w skali 1-5)