Cykl kolejnych 3 spotkań na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

grudzień 1, 2017

Zrealizowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego cykl kolejnych trzech spotkań informacyjno – szkoleniowych z zakresu „Sporządzanie analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków EU”. Uczestnikami spotkań byli potencjalni Beneficjenci aplikujący o środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Celem spotkań było przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad i wymogów sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych w projektach dofinansowanych ze środków unijnych oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu analizy. W trzech spotkaniach informacyjnych uczestniczyło łącznie ok. 70 osób. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność szkoleń (wyniki z ankiet oceniających 4,5 w skali 1-5) wskazując zarazem zapotrzebowanie na dalsze szkolenia rozwijające kompetencje uczestników w przedmiotowych zagadnieniach