Certyfikat trenera efektywnego biznesowo przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Rozwoju

listopad 25, 2017

Z przyjemnością informujemy, iż Dariusz Pierzak uzyskał certyfikat trenera efektywnego biznesowo przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Rozwoju. Wprowadzenie Standardu HRD BP ma zapewnić przedsiębiorstwom, żeby projekty szkoleniowo-rozwojowe przynosiły realną wartość biznesową, a nie stanowiły tylko kosztu w działalności firmy. Ma też umożliwić przedsiębiorstwom, dla których ważniejsza jest efektywność biznesowa szkolenia niż sama atrakcyjność realizacji zajęć na sali, znalezienie na rynku szkoleniowym takich trenerów i takich firmy szkoleniowych, które potrafią sprostać takiemu wyzwaniu. Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem tego, iż nasza firma buduje taki właśnie nowy standard szkoleń biznesowych i finansowych na rynku kładąc główny nacisk na ich efektywność biznesową – w myśl zasady, że każda decyzja podejmowana przez nas w życiu zawodowym znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji firmy i ma bezpośredni wpływ na jej standing. http://www.hrdbp.pl/index.php/pl/sprawdz-trenera/10-trener-lp-slider/144-dariusz-pierzak