Pieniądze na szkolenia dla firm!

maj 17, 2017

Informujemy, iż 4 maja br. rozstrzygnięty został długo oczekiwany przez przedsiębiorców konkurs na operatora systemu, w ramach którego sami przedsiębiorcy i zatrudnieni przez nich pracownicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych.
Oznacza to, iż niebawem uruchomione zostanie blisko 70 mln PLN, które małopolscy przedsiębiorcy ze sektora MŚP będą mogli przeznaczyć na szkolenia i rozwój. Podmiotowe finansowanie kształcenia to zupełnie nowe podejście do rozwoju kompetencji i kwalifikacji kadr sektora MŚP. Umożliwi ono łatwe i szybkie dofinansowanie szkolenia pracowników – w formie tzw. bonu szkoleniowego. Podstawową zaletą systemu jest:
a) kompleksowość wsparcia, oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie diagnozę potrzeb szkoleniowych i dofinansowanie szkolenia – w ramach projektu przedsiębiorca otrzyma usługę identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych na życzenie i określoną kwotę środków do wykorzystania na zakup usług rozwojowych (wymagany będzie wkład własny, który określony zostanie przez operatora w dokumentacji rekrutacyjnej do projektu)
b) dostęp do bardzo szerokiej oferty zróżnicowanych szkoleń – stworzona została tzw. baza usług rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), gdzie przedsiębiorca będzie mógł znaleźć i wybrać interesujące go szkolenie
c) dostarczenie szkolenia wysokiej jakości – przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie funkcjonuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, zajmujące się dbaniem o odpowiednią jakość szkoleń oraz wsparciem instytucji zainteresowanych stałym podnoszeniem jakości swoich usług. Prowadzi ono bazę instytucji szkoleniowych, zweryfikowanych pod względem spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Tylko te instytucje, które posiadają znak jakości, będą mogły oferować szkolenia w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Listę podmiotów oraz opis standardów, które firmy mogące oferować szkolenia dofinansowane znajdują się na stronie www.pociagdokariery.pl.
System jest przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru przedsiębiorcy, który jest zainteresowany rozwojem kapitału intelektualnego w swojej firmie i co za tym idzie – zwiększeniem swojej konkurencyjności na rynku.
Rozstrzygniecie konkursu i wybór operatora był bardzo oczekiwany przez firmy sektora MŚP, ponieważ od 2014 r. nie miały one dostępu do środków unijnych, dzięki którym mogłyby dofinansowywać zakup wysokiej jakość usług rozwojowych.
Podmiotem, który został wyłoniony w konkursie jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jej zadaniem będzie teraz opracowanie konkretnych założeń projektu obejmujących zasady ubiegania się o dofinansowanie, poziomy dofinansowania, itp. i jak najszybsze uruchomienie wsparcia. Dopiero po opublikowaniu dokumentacji przez wybranego operatora znane będą wszystkie założenia projektu, zasady ubiegania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, poziom dofinansowania, kwota wsparcia.
O postępie prac na uruchamianiem funkcjonowania systemu będziemy Państwa informować na bieżąco.
W roku 2014 jako jedna z pierwszych firm w Małopolsce otrzymaliśmy znak jakości potwierdzający spełnianie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) i od tego czasu nasze usługi rozwojowe oferowane są zgodnie z nimi.
Już teraz zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie przygotowywania i oferowania Państwu usług rozwojowych zgodnych z Państwa potrzebami i efektywnych biznesowo.