Projekt „Trampolina do przyszłości”

lipiec 13, 2017

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż złożony przez nas w partnerstwie z firmą Interkadra Sp. z o.o. projekt Trampolina do przyszłości znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie i aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych (15-29 rok życia) biernych zawodowo z wykorzystaniem takich instrumentów jak: Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy lata. Wartość otrzymanego dofinansowanie to blisko 8 mln PLN. Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar tzw. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat krakowski i powiaty sąsiadujące bezpośrednio z nim. Już teraz zapraszamy do monitorowania dalszych informacji o przygotowaniach do realizacji projektu i zapraszamy już teraz do udziału w projekcie.