Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Co ma wpływ na wynik i pozycję Twojej firmy?

Praktycznie wszystko. Im lepiej pracownicy rozumieją złożony system zależności finansowych, którego są częścią, tym większe mają poczucie kompetencji, poczucie wpływu na rzeczywistość biznesową firmy i są bardziej zmotywowani. Dlatego jesteśmy trenerami biznesu z wyboru i przekonania. Odkąd zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak wiele w codziennym funkcjonowaniu zmienia wiedza o zarządzaniu finansami, dzielimy się nią zwiększając skuteczność działania naszych Klientów.

Sokrates pytał, czy można nauczyć mądrości? My się tym właśnie zajmujemy. Podejmowanie trafnych decyzji finansowych wymaga nie tylko wiedzy, ale także umiejętności dostrzegania konsekwencji dokonywanych wyborów oraz systemowego myślenia o przedsiębiorstwie. To także kwestia zadawania właściwych pytań, jak: co jest właściwe, co potrzebne a co użyteczne?

Nasi trenerzy korzystają z autorskich, innowacyjnych narzędzi szkoleniowych, by w przystępny i angażujący sposób przekazać wiedzę o finansach oraz wykształcić umiejętność zarządzania rozwojem firmy.

Wizja

Nasza firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowe, oparte o szczegółową analizę potrzeb rozwojowych, przygotowanie najlepszego programu, realizację szkolenia na najwyższym poziomie zorientowanego na osiągnięcie wspólnie założonych celów i ewaluację efektów szkolenia. Chcemy budować długotrwałe relacje z klientami. Do projektowania i prowadzenia szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę, trendy, rozwiązania. Szkolenia prowadzimy w oparciu o własną metodologię oraz innowacyjne, autorskie narzędzia. Naszym celem jest uzyskanie pozycji lidera na rynku szkoleń biznesowych w zakresie finansów, przedsiębiorczości i styku biznesu i psychologii oraz propagowanie wśród klientów i konkurencji najwyższej jakości praktyk rozwojowych.

Wartości

Mądrość – wiedzieć co właściwe, potrzebne i użyteczne
Etyka – postępować właściwie
Doskonalenie – stale się rozwijać