Kolejny nasz projekt na liście rankingowej

czerwiec 20, 2017

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż projekt naszego klienta – Publiczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Little Steps” Każde dziecko jest wyjątkowe i jednakowo ważne znalazł się na liście rankingowej ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski w Krakowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu potrwa dwa lata. W jego ramach utworzonych zostanie … miejsc dla przedszkolaków. Wartość otrzymanego dofinansowanie to blisko 1,5 mln PLN. Gratulujemy i cieszymy się sukcesem naszego klienta.