InnoNeuro Pharm czyli 190mln złotych dla Przedsiębiorców i Konsorcjów Przedsiębiorstw !!!

marzec 16, 2017

Do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można aplikować jeszcze do 7 kwietnia 2017 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie następujących tematów:

 

Zakres tematyczny A: Innowacyjne produkty lecznicze

A.1 Poszukiwanie oraz rozwój nowych leków innowacyjnych lub repozycjonowanie znanych

       molekuł w obszarze chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu nerwowego

      (neuromedycyna);

A.2 Poszukiwanie innowacyjnych formulacji leków modyfikujących proces uwalniania

       (przyspieszone, przedłużone, opóźnione, w tym z zastosowaniem nanotechnologii) oraz

       pozwalają- cych ograniczyć częstotliwość występowania działań niepożądanych oraz

       zapewniających większy komfort ich stosowania szczególnie u pacjentów cierpiących na

       choroby  przewlekłe;

A.3 Rozwój leków biologicznych i biopodobnych oraz ich biokoniugatów wykorzystujących

       aktywne nośniki oraz systemy aktywacji cząsteczki efektorowej w miejscu występowania

       choroby;

A.4 Opracowywanie innowacyjnych terapii w oparciu o komórki macierzyste i neurogenezę w

        terapii chorób układu nerwowego;

A.5 Rozwój nowych pozalekowych terapii w zakresie neuromedycyny;

A.6 Poszukiwanie testów farmakogenetycznych w predykcji skuteczności i bezpieczeństwa terapii

       chorób klasyfikowanych zgodnie z ICD.

 

Zakres tematyczny B: Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych

B.1 Rozwój technologii wytwórczych leków generycznych, biopodobnych i substancji czynnych

      nie stosowane dotychczas w rozwoju i produkcji leków referencyjnych;

B.2 Poszukiwanie innowacyjnych i bardziej wydajnych systemów ekspresyjnych, linii

      komórkowych, podłoży hodowlanych oraz metod biokatalizy, fermentacji, oczyszczania,

      filtracji, pakowania, przechowywania i badania jakościowego leków biologicznych;

B.3 Rozwój innowacyjnych technik analitycznych, metod syntezy i izolacji zanieczyszczeń

       produktów leczniczych;

B.4 Opracowanie i walidacja nowych metod analitycznych dla substancji aktywnych leków i leków

       gotowych.

 

Zakres tematyczny C: Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny

C.1 Badania przesiewowe, nowe metodologie badań i nowe testy diagnostyczne;

C.2 Nowe komercyjne testy diagnostyczne, w szczególności dedykowane chorobom rzadkim;

C.3 Wczesne testy diagnostyczne dla chorób o dyskretnym przebiegu klinicznym na   

      początkowych etapach rozwoju;

C.4 Rozwój tzw. companion diagnostics dla nowych i istniejących terapii;

C.5 Identyfikacja markerów odpowiedzi dla rozwijanych leków oryginalnych;

C.6 Poszukiwanie innowacyjnych immunokoniugatów przeciwciał monoklonalnych;

C.7 Poszukiwanie i rozwój biomarkerów;

       C.8 Zaawansowane neuroobrazowanie jako podstawa nowoczesnej i nieinwazyjnej diagnostyki

              chorób układu nerwowego.

 

 

Zakres tematyczny D: Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie. W ramach przedmiotowego obszaru planowane są prace związane z poniższymi zagadnieniami:

 

D.1 Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji psychicznych;

D.2 Nowoczesne przyrządy rehabilitacyjne dostosowane do dysfunkcji neurologicznych;

D.3 Innowacyjne programy komputerowe wspomagające i oceniające skuteczność

       neurorehabilitacji.

 

 

Zakres tematyczny E: Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi W ramach przedmiotowego obszaru planowane są prace związane z poniższymi zagadnieniami:

 

E.1 Rozwój narzędzi i testów do prowadzenia badań przedklinicznych, farmakodynamicznych i

       toksykologicznych niezbędnych w procesie rozwoju nowych leków;

E.2 Nowe modele in vitro i in vivo do badania bezpieczeństwa i skuteczności terapii

 

 

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Uwaga!

konkursu wynosi 40 mln PLN.