Popraw wynik finansowy

Rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się w oparciu o określoną strategię, posiadane zasoby oraz w dzięki ludziom, którzy w firmie pracują i nią zarządzają. Celem strategii powinno być zawsze zwiększanie wartości firmy dla grup interesariuszy. Kluczowe w tym procesie staje się zbudowanie właściwej strategii, w tym głównych jej elementów – strategii finansowej, strategii marketingowej oraz jej wdrożenie.

Doradztwo biznesowe

Zarówno dla małych przedsiębiorstw i startapów, jak również dla dużych podmiotów gospodarczych oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania firmą, controlingu, opracowania i wdrażania strategii rozwoju, budowy optymalnej struktury finansowania firmy i pozyskiwania środków na jej rozwój, przygotowywania planów marketingowych.

Organizacja dokumentów

potrzebnych do spełnienia wymogów stojących przed firmami szukającymi finansowania

Pozyskiwanie finansowania

bieżącej działalności i rozwoju biznesu w najbardziej korzystny i bezpieczny sposób.

Outsourcing

kluczowych dla prosperowania i wzrostu firmy funkcji finansowych, jak np. analizy biznesowe, raportowanie, budżetowanie.

Dokumenty i finansowanie

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie przygotowania dokumentów finansowych i innych oraz doradztwo biznesowe związane z:
• ubieganiem się przez Was o kredyt bankowy na działalność bieżącą lub inwestycyjną,
• ubieganiem się przez Was o pożyczkę z innych źródeł (np. fundusze pożyczkowe funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Usług),
• aplikowaniem o finansowanie nowych projektów biznesowych ze środków bankowych lub funduszy podwyższonego ryzyka,
• restrukturyzacją zadłużenia i koniecznością przedstawienia analiz i prognoz finansowych.
Istotnym elementem naszego działania w tym zakresie jest wsparcie w budowie optymalnej struktury finansowania działalności Waszych firm ze wskazaniem tych najbardziej efektywnych rozwiązań (ze względu na koszty, dostępność, poziom wymaganych zabezpieczeń).

Outsourcing funkcji finansowych

Ważnym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług związanych z outsourcingiem wybranych funkcji biznesowych dla Waszych przedsiębiorstw, które mają największy wpływ na rozwój gospodarki, chcąc stale się rozwijać i profesjonalizować swoją działalność. Skupione są bardzo mocno na rozwoju organicznym i koncentrują wokół niego dostępne zasoby. Wyzwaniem i potencjalną barierą dalszego rozwoju firmy może być jednak dla brak kompetencji z zakresu efektywnego zarządzania zasobami i finansami,a zarazem świadomość braku potrzeby zatrudnienia finansisty w pełnym wymiarze czasu. Dlatego wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom proponujemy outsourcing wybranych funkcji biznesowych, który oparty jest na zdefiniowaniu dokładnego planu i zakresu działań. Nasza współpraca ma charakter zadaniowy/projektowy i jesteśmy wynagradzani za realizację konkretnych zadań i projektów. Jest to naszym zadaniem najbardziej uczciwa i efektywna forma współpracy dla wszystkich zainteresowanych stron.