Kolejne 3 projekty przygotowane przez naszą firmę uzyskały dofinansowanie!

wrzesień 19, 2017

Rozstrzygnięty został kolejny konkurs na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce. 3 projekty, w których opracowanie byliśmy zaangażowani otrzymały dofinansowanie. Dzięki naszej pomocy w 3 gminach powstaną nowe miejsca dla maluchów. Łącznie utworzonych  zostanie 105 nowych miejsc na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Projekty skierowane są do rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Każdy rodzic dziecka do 3 roku życia (będący na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) czy też rodzic, który nie posiada aktualnie pracy może zostać uczestnikiem takiego projektu. Rekrutacja do niektórych żłobków rozpocznie się już od IV kwartału 2017 roku. Zachęcamy rodziców do prześledzenia listy rankingowej projektów które wygrały w tym konkursie i do monitorowania, w których miejscach powstaną dofinansowane żłobki. Ich zaletą jest to, że czesne w takich dofinansowanych żłobkach jest na poziomie opłat obowiązujących w żłobkach samorządowych.