Pieniądze dla małopolskich firm na targi i rozwój działalności na rynkach zagranicznych

wrzesień 7, 2017

30 września br. rusza nabór projektów w ramach konkursu 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i wsparcie umiędzynarodowienia ich działalności poprzez wejście na nowe rynki. Nabór wniosków trwa do 7 listopada, a rozstrzygniecie konkursu planowane jest na marzec 2018 r. W ramach konkursu wnioskodawca może uzyskać do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, jednakże maksymalna kwota dotacji może wynieść 200 tys. PLN. W ramach konkursu przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie planu/strategii działalności międzynarodowej firmy tj. kompleksowego zestawu działań ukierunkowanych na pozyskanie nowych rynków za granicą lub wzrost udziału w rynkach, na których przedsiębiorca już funkcjonuje. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na m. in.: Zakres wsparcia jest zatem dość szeroki, co jednak ważne działania, o dofinansowanie których przedsiębiorca się ubiega muszą wynikać z uprzednio przygotowanej strategii działalności międzynarodowej. Jest to kolejny konkurs tego typu w Małopolsce. W poprzednim konkursie przeprowadzonym w ub. roku dofinansowanie uzyskało kilkadziesiąt firm. Pragniemy przypomnieć iż w ramach poprzedniego konkursu dofinansowanie uzyskały wszystkie firmy, które wsparliśmy w procesie ubiegania się o nie. Myślisz o rozwoju własnej firmy i wejściu na rynki zagraniczne? A może chcesz zwiększyć swój udział w rynku na którym już działasz i pozyskać nowych klientów? Ten konkurs to najlepszy sposób na pozyskanie środków na realizację Twoich planów rozwoju firmy za granicą i ograniczenie związanych z tym barier. Wykorzystaj tą szansę. Zapraszamy do kontaktu. Chcemy wspierać rozwój polskich firm na rynki zagraniczne.