Projekt „Z POWER-em w przyszłość!”

lipiec 13, 2017

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż projekt naszego klienta – Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Z POWER-em w przyszłość! znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie i aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych (15-29 rok życia) biernych zawodowo z wykorzystaniem takich instrumentów jak: Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy lata. Wartość otrzymanego dofinansowanie to ponad 3,6 mln PLN. Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar Miasta Kraków. Gratulujemy i cieszymy się sukcesem naszego klienta.