Członkostwo w Stowarzyszeniu Mentorów PROMENTOR

sierpień 25, 2017

Z przyjemnością informujemy, iż Dariusz Pierzak – właściciel firmy został członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub sami są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy działając w zakresie rozwoju naukowego i edukacji. Celem stowarzyszenia jest budowanie nowych standardów mentoringu w Polsce, poszukiwanie nowych narzędzi do pracy mentora i tworzenie bazy wiedzy dla innych. Mentoring to taka relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, która zmienia życie zarówno mentora jak i mentee, wnosząc nowe i świeże spojrzenie na wiele spraw tak zawodowych jak i życiowych. Członkostwo w stowarzyszeniu to obecność i działanie w grupie osób, które chcą rozwijać ideę mentoringu w Polsce i tworzyć platformę myśli i wymiany doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. To pragnienie odgrywania aktywnej roli w doskonaleniu zawodowym mentorów, propagowaniu zasad etyki tej profesji oraz budowaniu bazy wiedzy z zakresu mentoringu. Uczestnictwo w projektach realizowanych przez stowarzyszenie pozwala na stały rozwój umiejętności, warsztatu oraz nawiązywanie relacji partnerskich i biznesowych.