Szkolenie:
Marketing w praktyce – 4 kroki do efektywności działań

1. Czas trwania szkolenia - 16 h

2. Sesje szkoleniowe:

Cztery sesje szkoleniowe w ciągu 2 kolejnych dni.

Poniedziałek – czwartek
Godziny: 9.00-16.15

 

3. Grupa docelowa/Odbiorcy szkolenia/Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się marketingiem w MŚP w zakresie mediów internetowych i  tradycyjnych np.: osób realizujących działania PR, kampanie reklamowe, prowadzących media społecznościowe, organizującch eventy, szkolenia promocyjne, produkujących materiały drukowane, itp. , które chcą prowadzić dotychczasowe działania marketingowe efektywnie lub rozpocząć działania marketingowe od początku. Nie korzystają z agencji interaktywnych.

4. Cel szkolenia:

 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
  • budowania strategii marketingowej dla firmy
  • potwierdzenia lub zweryfikowania podstawowej grupy klientów (grup klientów)
  • potwierdzenia lub zweryfikowania kanałów komunikacji marketingowej
  • przygotowania odpowiedniej komunikacji marketingowej dostosowanej do grupy klientów (formy długie, formy krótkie)
  • zarządzania treścią i komunikacją na stronie www firmy
 1. Przygotowanie działań marketingowych w zakresie:
  • opracowania planu marketingowego dla firmy
  • wypracowania efektywnych kanałów komunikacji marketingowej lub ich remodeling
  • przygotowania treści do serwisu www firmy, mediów społecznościowych, mailingów, instrukcji, materiałów drukowanych, kampanii reklamowych.

5. Sposób pomiaru celów - korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik

WIE:

-jak opisać swojego klienta
-gdzie prezentować reklamę do klienta

UMIE:

-dostosować kanały komunikacji i narzędzia do grupy docelowej

-zarządzać kanałami komunikacji marketingowej takimi jak: media społecznościowe, obsługa klienta, mailingi, telemarketing, life eventy – komunikacja osobista

-przygotowywać odpowiednie do narzędzi efektywne formy marketingu takie jak: reklama na Facebooku, reklama w Google Adwords, profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, blog), mailingi, materiały drukowane

– budować procesy marketingowe łączące wiele działań w celu podniesienia efektywności działań marketingowych

-policzyć koszt pozyskania klienta

-przygotować plan i budżet działań marketingowych

ROZUMIE:

-konieczność powiązania działań marketingowych ze strategią i misją firmy

-powiązania działań marketingowych ze sobą i z innymi działaniami nie marketingowymi w firmie

-potrzebę konsekwencji działań, ich monitoringu i ewaluacji

6. Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie się odbywało w formie zajęć praktycznych (warsztatów). Zajęcia praktyczne opierały się będą na bezpośredniej pracy z uczestnikami szkolenia poprzez ćwiczenia, dyskusje, burzę mózgów. Praca będzie miała charakter indywidualny jak również grupowy.

Szkolenie oparte jest o cykl Kolba – model uczenia osób dorosłych

7. Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kraków (sala szkoleniowa o powierzchni dostosowanej do liczebności grupy – 12 osób z dostępem do internetu i komputerów, usytuowana w centrum Krakowa aczkolwiek z dala od źródeł hałasu)
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe zgodne ze standardami MSUES
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma po zakończeniu szkolenia na podstawie ewaluacji realizacji celów szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony catering w przerwie zajęć w osobnym pomieszczeniu – napoje i przekąski

8. Forma szkolenia:

Szkolenie zostało zaplanowane jako 4 sesji po 4 godziny zegarowe realizowane w godzinach 14:00-18:00 (od poniedziałku do czwartku).

Taka forma szkolenia:

 • nie zakłóci realizacji codziennych obowiązków pracowników (w ramach tematyki szkolenia wypracujemy konkretne rozwiązania gotowe do wdrożenia, nad którymi firma i tak pracuje),
 • pozwoli bez zwłoki wdrożyć wypracowane nowe pomysły marketingowe i rozpocząć efektywne działania – co powstanie na szkoleniu możliwe będzie do realizacji następnego dnia przed kolejną sesją szkoleniową,
 • podczas sesji główny nacisk będziemy kłaść na realne tematy i problemy marketingowe dotyczące potrzeb marketingowych firmy w danym czasie i z dnia na dzień testować będziemy efektywność proponowanych działań marketingowych,
 • podczas ostatniej sesji zweryfikujemy efektywność wszystkich podjętych w ciągu tygodnia działań marketingowych i wypracujemy plan działań marketingowych.

9. Grupa szkoleniowa:

Grupa szkoleniowa liczy 10-12 osób

10. Plan szkolenia:

Sesja 1 – dzień I

 1. Wprowadzenie – strategie marketingowe. Która jest efektywna dla mojej firmy?
 2. Jak działa nasz marketing? Wyzwania, sukcesy i porażki, czyli co potrzebuje marketing mojej firmy by działać efektywnie.
 3. Wartość usług/produktów mojej firmy i przygotowanie / zweryfikowanie grupy docelowej klienta (grup docelowych klientów).
 4. Podsumowanie sesji i przygotowanie listy zadań do realizacji na wtorek do południa (przegląd kanałów komunikacji dla grupy docelowej względem dopasowania i efektywności).

Sesja 2 – Dzień I

 1. Podsumowanie realizacji zdań z sesji 1 – uwagi uczestników szkolenia, komentarze prowadzącego szkolenie.
 2. Redefiniowanie kanałów komunikacji, uruchamianie nowych kanałów komunikacji – dobór narzędzi i form marketingu. Zbudowanie języka komunikacji marketingowej opartej na wartości i korzyści dla klienta
 3. Podsumowanie sesji i przygotowanie listy zadań do realizacji na środę do południa (przygotowanie konkretnych kanałów komunikacji i / lub form).

Sesja 3 – Dzień II

 1. Podsumowanie realizacji zadań z sesji 2 – uwagi uczestników, komentarze prowadzącego szkolenie.
  1. Budowanie procesów działań marketingowych powiązanych i współpracujących. Monitoring działań.
 2. Przygotowanie jednego procesu – plan działań.
 3. Podsumowanie sesji i przygotowanie listy zadań do realizacji na czwartek do południa (realizacja zadań w procesie).

Sesja 4 – Dzień II

 1. Podsumowanie realizacji zadań z sesji 3 – uwagi uczestników, komentarze prowadzącego szkolenie.
 2. Ewaluacja działań marketingowych realizowanych podczas szkolenia.
 3. Przygotowanie planu działań marketingowych.
 4. Podsumowanie szkolenia.

11. Termin i miejsce:
27-28 stycznia 2018 r. - Kraków

12. Cena szkolenia:

1 550 zł netto/brutto

Dla firm MŚP istnieje możliwość dofinansowania nawet do 80% ceny szkolenia

Trener prowadzący:

team-member
Natalia Iwan

Obecnie jestem dyrektorem marketingu Fundacji Uniwersytet Dzieci – inicjatywy non-profit związanej z edukacją pozaszkolną dzieci w wieku 6-13 lat oraz nauczycieli i animatorów edukacji. Funkcję dyrektora marketingu pełnię także w DrOmnibus Sp. z o.o. – start-upie w branży edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Szkoleniami zajmuje się nieprzerwanie od roku 2008. Tematyka prowadzonych przeze mnie szkoleń jest mocno związana z doświadczeniami zawodowymi i obejmuje zarządzanie projektami, kompetencje rozwoju osobistego, marketing i promocję w Internecie i zagadnienia związane z uruchamianiem własnej działalności gospodarczej. W latach 1989-1997 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w kierunkach socjologia i antropologia społeczna. Doświadczenie zawodowe gromadziłam m.in. w firmach korporacyjnych: Texaco, Tesco, Grupa Onet.pl. oraz w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Od 15 lat działam jako Project Manager różnorodnych projektów internetowych (metodologia PMI, certyfikat PMO Manager) oraz redaktorka i moderatorka społecznościowych serwisów internetowych. Jestem promotorką akcji środowiskowych w społeczności lokalnej związanych z edukacją i integracją (teatr na wsi, tacierzyństwo).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE