Szkolenie:
Ewidencja i sprawozdawczość finansowa, opodatkowanie działalności gospodarczej w firmach MŚP

1. Czas trwania szkolenia - 8 h

2. Sesje szkoleniowe:

Cztery sesje szkoleniowe w ciągu jednego dnia szkoleniowego.

9.00-10.30

10.45-11.15

12.00-13.30

14.15-15.45

 

3. Grupa docelowa/Odbiorcy szkolenia/Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników firm sektora w MŚP.

Głównie do osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, bądź też już prowadzących samodzielnie ewidencję zdarzeń gospodarczych i ewidencję podatkową, które nie mają wiedzy i doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów, a chcąc optymalizować swoje koszty zamierzają samodzielnie działać w tym obszarze.

Szkolenie skierowane jest również do osób, które mają w planach rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

4. Cel szkolenia:

WIEDZA:

 1. Uczestnicy poznają podstawy prawne prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i rozliczeń podatkowych, jak również rozliczeń z ZUS
 2. Uczestnicy poznają strukturę podatkowej książki przychodów i rozchodów
 3. Uczestnicy poznają 4 podstawowe formy opodatkowania działalności w Polsce
 4. Uczestnicy poznają zasady rozliczeń z ZUS (rodzaje funduszy, podstawy naliczenia)
 5. Uczestnicy poznają definicję przychodów w działalności gospodarczej, kosztów uzyskania przychodu oraz kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, jak również definicje podstawowych kategorii ekonomicznych w działalności gospodarczej (należności, zobowiązania, rozliczenia, itp.)

UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Nabycie umiejętności ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów.
 2. Nabycie umiejętności przeprowadzenia kalkulacji podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego
 3. Nabycie umiejętności rozpoznania kosztów podatkowych i niepodatkowych
 4. Nabycie umiejętności naliczania podatków od umów zleceń, o działo, umów o pracę
 5. Nabycie umiejętności dokonywania prostych optymalizacji podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa

POSTAWY:

 1. Uczestnicy zrozumieją jak ważna jest znajomość zagadnień podatkowych w procesie podejmowania decyzji finansowych
 2. Uczestnicy będą bardziej zmotywowani do zdobywania wiedzy na temat optymalizacji podatkowej
 3. Uczestnicy zrozumieją jak ważna jest znajomość wszelkich wyjątków podatkowych
 4. Uczestnicy przekonają się o istocie umiejętności prezentowania odpowiedniej postawy w kontaktach z urzędnikami administracji skarbowej.

Uczestnicy nabędą pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w związku ze zdobytymi kompetencjami

5. Sposób pomiaru celów - korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik:

– umie prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów

– umie wybrać optymalną dla niego formę opodatkowania działalności

– umie skalkulować poziom obciążeń podatkowych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

– umie określić co stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej

6. Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie się odbywało w formie miniwykładów oraz zajęć praktycznych (case study, praca na dokumentach). Zajęcia praktyczne opierały się będą na bezpośredniej pracy z uczestnikami szkolenia poprzez ćwiczenia, dyskusje. Praca będzie miała charakter indywidualny jak również grupowy.

Szkolenie oparte jest o cykl Kolba – model uczenia osób dorosłych

7. Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kraków (sala szkoleniowa w centrum o powierzchni dostosowanej do liczebności grupy z dostępem aczkolwiek usytuowana z dala od źródeł hałasu)
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe zgodne ze standardami MSUES
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma po zakończeniu szkolenia na podstawie ewaluacji realizacji celów szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony catering w przerwie zajęć w osobnym pomieszczeniu – napoje i przekąski oraz ciepły posiłek

8. Forma szkolenia:

Szkolenie zostało zaplanowane jako 4 sesje po 1,5 godziny zegarowej realizowane w ciągi 1 dnia szkoleniowego w godzinach 9:00-15:45

9. Grupa szkoleniowa:

Grupa szkoleniowa liczy 10-15 osób

10. Plan szkolenia:

 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji zdarzeń gospodarczych, opodatkowania działalności, rozliczeń z ZUS
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Przychody i koszty uzyskania przychodu w świetle obowiązujących przepisów
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych – podatkowa książka przychodów i rozchodów (zasady ujęcia środków trwałych, w tym amortyzacja, ewidencja przebiegu pojazdu w działalności,)
 • Ewidencja oraz kalkulacja wynagrodzeń (umowy cywilno-prawne, umowy o pracę)
 • Podstawowe metody i narzędzia optymalizacji podatkowej,
 • Zasady przeprowadzania kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych

11. Termin i miejsce:
29 stycznia 2018 - Kraków

12. Cena szkolenia:

920 zł netto/ brutto

Dla firm MŚP istnieje możliwość dofinansowania nawet do 80% ceny szkolenia

Trener prowadzący:

team-member
Anna Gawlik

Jestem doświadczoną trenerką w obszarach sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Zakres tematów prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje: zagadnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz VAT, istota podatków w działalności gospodarczej, sprawozdawczość w zarządzaniu nieruchomościami oraz sprawozdawczość wspólnot mieszkaniowych. Mam bogate doświadczenie i wiedzę w obszarach związanych zagadnieniami podatkowymi i rachunkowymi stosowanymi w działalności gospodarczej, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Od 2004 r. jestem właścicielką biura rachunkowego zajmującego się w/w zagadnieniami. Firma obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawa handlowego. Oprócz licznych warsztatów i wykładów, na których staram się dzielić swoją wiedzą, brałam również udział jako trener w projekcie szkoleniowym „Kurs Przedsiębiorczości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” – Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki. W ramach projektu przeprowadziłam dla 9 grup 8-godzinne szkolenia, doradztwo indywidualne w ilości 135 godzin oraz doradztwo grupowe – po 3 godziny zegarowe dla każdej z grup szkoleniowych, czyli łącznie 27 godzin. Od 2004 r prowadziłam szkolenia zawodowe dla zarządców nieruchomości. W latach 2004-2015 przeprowadziłam ponad 20 sesji szkoleniowych w łącznej ilości ponad 300 godzin szkoleniowych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE